Wyróżnienie Polityki dla akcji Ekowizyta - Zadbajmy o dobry klimat!

Ekowizyta / Eko-Akademia / Eko-akademia / Wyróżnienie Polityki dla akcji Ekowizyta – Zadbajmy o dobry klimat!

Podczas czerwcowej gali Listków CSR Polityki projekt Ekowizyta otrzymał wyróżnienie za działania dotyczące ochrony środowiska naturalnego i klimatu.

W przeprowadzonym już po raz dziesiąty przez tygodnik POLITYKA i firmę doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu konkursie, nagrodzono lub wyróżniono praktyki, które przynoszą mierzalne i znaczące efekty oraz wzmacniają efekt kuli śnieżnej poprzez nawiązywanie partnerstw przy realizacji jakichś praktyk.

Ekowizyta trwa od września 2020 roku. Do tej pory posadziliśmy już 4 bioróżnorodne lasy, a dzięki wizytom zdalnym, czyli ekowizytom zmniejszyliśmy emisję C0₂ do atmosfery o blisko 155 ton.