Grądy, olsy czy buczyny?

Ekowizyta / Eko-Akademia / Eko-akademia / Grądy, olsy czy buczyny?

Czym się różni buczyna od dąbrowy? Gdzie rosną grądy? Różnorodność lasów sprawiła, że mają swoje nazwy. Używamy ich jednak coraz rzadziej, gubiąc ich bogactwo.  Tak, jak Innuici znają dziesiątki określeń na śnieg, tak my mamy wiele określeń na różne typy lasów.

Oto przykłady:

Grąd – żyzny las, w którym są dęby, graby, klony; ale też lipy; to las wielogatunkowy i – co ważne, wielowarstwowy (od ściółki, przez krzewinki krzewy po korony drzew);

Ols – rośnie nad wodą, w bagnistym terenie; okresowo jest zalewany; najwięcej w nim olsz czarnych, wierzb, jesionów i świerków; rośliny rosną w charakterystycznych kępach, pomiędzy którymi jest woda.

Buczyna – las liściasty albo mieszany, w którym przeważa buk; Polska stanowi północno-wschodnią granicę jego występowania; to lasy cieniste, w dolnych partiach mają rośliny cieniolubne, albo nie mają ich wcale;

Brzezina – zagajnik brzozowy; osobnym typem jest brzezina bagienna

Dąbrowa – las liściasty z przewagą drzewostanu dębowego

Gdy jesteśmy uważni, widzimy, że brzezina i ols to zupełnie różne miejsca i warto je rozróżnić, także we właściwej dla nich nazwie. Słowa mają moc, wykorzystajmy ją. Dajmy lasom ich właściwe miana, niech wokół nas będą olsy, brzeziny czy dąbrowy.

swoje nazwy. Używamy ich jednak coraz rzadziej, gubiąc ich bogactwo.  Tak, jak Innuici znają dziesiątki określeń na śnieg, tak my mamy wiele określeń na różne typy lasów.