Jakie rośliny posadzimy w naszym lesie?

Ekowizyta / Eko-Akademia / Eko-akademia / Jakie rośliny posadzimy w naszym lesie?

Polska jest krajem z obniżającym się poziomem wód gruntowych, zatem szczególnie w niektórych regionach kraju będą występować długie okresy suche. Nasilają się też inne ekstremalne zjawiska atmosferyczne. Lasy, jak i żyjące w nich organizmy, będą musiały się zmienić. Dostosować lub częściowo zaniknąć, robiąc miejsce innym, lepiej przygotowanym do nowych warunków. Lasy naturalne, z nienaruszoną kopułą koron i mikroklimatem opóźniają te zmiany.

Najlepiej w nadchodzącym klimacie poradzą sobie takie drzewa jak: jodła pospolita, buk zwyczajny, jesion wyniosły, dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy, czyli gatunki przeważnie tzw. późnej sukcesji.

W lasach Polpharmy razem z Fundacją Las na Zawsze posadzimy gatunki, które będą miały szansę przetrwać zmiany klimatyczne i dożyć późnej starości. Stawiamy również na bioróżnorodność, która jest niezwykle istotnym elementem dla wszystkich żyjących organizmów w lesie.

W lasach znajdą się:

Drzewa: dąb szypułkowy i bezszypułkowy, buk pospolity, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, jesion wyniosły, grab pospolity, wiąz górski, wiąz pospolity, klon pospolity, wierzba, biała, olsza czarna, topola biała, topola czarna, topola osika, brzoza brodawkowata, jak również dzika jabłoń, dzika grusza, dzika śliwa – żeby zachęcić ptaki do gniazdowania.

Krzewy: jarząb zwyczajny, dzika róża, kruszyna pospolita, głóg dwuszyjkowy, śliwa tarnina, dereń świdwa, rokitnik zwyczajny, berberys zwyczajny.