Nowe wyzwanie przed etyką lekarską

Ekowizyta / Eko-Akademia / Eko-akademia / Nowe wyzwanie przed etyką lekarską

Troska o dobrą jakość powietrza jest etycznym obowiązkiem każdego lekarza. Środowisko lekarskie nie może być obojętne na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza. Zobowiązuje je do tego Kodeks Etyki Lekarskiej, który w artykule 71 stwierdza, że lekarz ma obowiązek zwracania uwagi społeczeństwa, władz i każdego pacjenta na znaczenie ochrony zdrowia, a także na zagrożenie ekologiczne.

Jak mówi dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka z Katedry i Zakład Medycyny Rodzinnej, WUM, Przewodniczący Koalicji Lekarzy i Naukowców na Rzecz Zdrowego Powietrza – Można zrozumieć zapracowanych lekarzy, że nie mają czasu na angażowanie się w działania proekologiczne, ale nie może to ograniczać ich roli w uświadamianiu chorym wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Powodują one nowotwory i zaostrzenie wielu chorób przewlekłych. Wśród porad udzielanych pacjentom nie powinno zabraknąć wskazówek jak chronić się przed smogiem. Trzeba również zwracać uwagę na szkodliwe dla zdrowia działania, jak stosowanie do opalania paliw złej jakości czy śmieci. Kodeks Etyki Lekarskiej stwierdza, że lekarz swoim postępowaniem, również poza pracą zawodową, nie może propagować postaw antyzdrowotnych.

Lekarze są zatem zobowiązani nie tylko radzić chorym jak zmniejszać produkcję zanieczyszczeń, ale także sami powinni tak postępować by ograniczać ślad węglowy i przyczyniać się do poprawy jakości powietrza. Można to robić na wiele sposobów, od unikania jazdy samochodem po sadzenie drzew.