Rekreacyjna funkcja lasu - jej wartość zaskakuje!

Ekowizyta / Eko-Akademia / Eko-akademia / Rekreacyjna funkcja lasu – jej wartość zaskakuje!

Badania przeprowadzone w Europie Zachodniej oraz w Polsce pokazują, że korzyści ekonomiczne z istnienia lasu pochodzą z dwóch obszarów: części produkcyjnej (pozyskanie drewna) oraz pozaprodukcyjnej, które zaspakajają potrzeby ludzkie.

Warto podkreślić, że według licznych analiz obszar pozaprodukcyjny ma dla Polaków dużo większą wagę. Mieści się w nim przede wszystkim funkcja rekreacyjna lasu oraz możliwość zbierania jagód i grzybów.  

Wartość rekreacyjna lasów w Polsce została oszacowana metodą kosztów podróży w 2005 roku na około 20 mld. zł. W tym samym roku Lasy Państwowe uzyskały 3,9 mld zł. przychodu ze sprzedaży drewna. Wartość drewna jest zatem pięciokrotnie razy niższa niż sama tylko wartość rekreacyjna lasu.