Samochody najczęściej stoją

Ekowizyta / Eko-Akademia / Eko-akademia / Samochody najczęściej stoją

Typowy samochód osobowy w Europie jest zaparkowany przez 92% czasu. Za to 1/5 czasu jazdy schodzi na szukanie miejsca do parkowania. Najczęściej samochody przewożą powietrze, bo pięcioosobowy samochód jeździ z 1,5 pasażera*.

Przy tym samochody osobowe odpowiadają za 60,7%** wszystkich emisji CO2 z transportu drogowego w Europie. Nowoczesne auta mogłyby być jednym z najczystszych rodzajów transportu, ale musiałyby wozić komplet pasażerów, a nie tylko kierowcę.

*Ellen MacArthur Foundation.

**Dane Europejskiej Agencji Środowiska z 2016 r.