Skąd pył PM10 ?  

Ekowizyta / Eko-Akademia / Skąd pył PM10 ?  

Zanieczyszczenie powietrza jest oceniane jako jedno z największych środowiskowych zagrożeń dla zdrowia. Szacuje się, że w 2016 roku z powodu narażenia na zanieczyszczenie powietrza doszło na świecie do 4,2 mln zgonów. Aż 99% populacji mieszka w miejscach, w których poziom jakości powietrza przekracza limity WHO.

Źródła emisji pyłu PM10