Śmieci w lesie? Zgłoś

Ekowizyta / Eko-Akademia / Eko-akademia / Śmieci w lesie? Zgłoś

Według danych Ministerstwa Środowiska co roku z lasów wywożonych jest 115 tysięcy m3 śmieci. Kosztuje to nas wszystkich aż 20 mln PLN rocznie. Co można zrobić, gdy w lesie natkniemy się na śmieci?  Zgłoszenia przyjmują Inspektoraty Środowiska a także można łatwo (także anonimowo) zgłosić  takie miejsce przez formularz na stronie GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska):

https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz

Co ciekawe,  całkiem niedawno, w 2020 w ramach GIOŚ  roku utworzono Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Jego zadania to przede wszystkim prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, wykonywanie kontroli pozaplanowych interwencyjnych oraz czynności w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku. Zajmuje się prewencją, a także prowadzi bazy danych dot. „szarej strefy” związanej z gospodarowaniem odpadami. Departament między innymi zwalcza „mafię śmieciową”, w ścisłej współpracy z policją. Stworzył także mapy ujawnionych miejsc składowania odpadów niebezpiecznych (ostatni raport mówi o ponad 420 takich miejscach) i podjął wiele innych działań mających na celu skuteczne ściganie przestępstw i wykroczeń związanych z odpadami.