Wybieraj meble z certyfikatem FSC

Ekowizyta / Eko-Akademia / Eko-akademia / Wybieraj meble z certyfikatem FSC

Jak pokazują badania, konsumenci podczas decyzji o zakupie produktów w coraz większym stopniu kierują się troską o zrównoważony rozwój a ochrona środowiska stała się dla nich dużo ważniejsza niż kiedyś. Symbol FSC na produkcie oznacza, że pochodzi on z dobrze zarządzanego lasu, w którym dba się o zachowanie cennej przyrody.

Certyfikat FSC został stworzony, aby zapewnić odpowiednie standardy gospodarki leśnej. Potwierdza prowadzenie odpowiedniej gospodarki leśnej na obszarze objętym certyfikacją. Za jego pomocą oznakowano i objęto monitoringiem już 200 mln ha lasów na świecie.

Znak FSC gwarantuje, że w lesie prowadzona jest gospodarka, która łączy zaspokojenie potrzeb leśników i lokalnej ludności przy jednoczesnym dbaniu o jak najmniejsze szkody ekologiczne.

Wyroby z tym znakiem są powszechnie dostępne w polskich sklepach i zachęcamy do wybierania właśnie tych certyfikowanych produktów. Przypominamy również, że planeta podziękuje nam, jeśli będziemy wybierać produkty z recyklingu lub coraz modniejsze – już wcześniej przez kogoś używane.