Zdalne wizyty lekarskie z punktu widzenia pacjenta

Ekowizyta / Eko-Akademia / Eko-akademia / Zdalne wizyty lekarskie z punktu widzenia pacjenta

Zdalna wizyta lekarska ma wiele zalet, ale jak pokazują przeprowadzone na grupie 1006 pacjentów badania, z cyfrową rewolucją w medycynie muszą oswoić się jeszcze wszystkie grupy Polaków, w tym pacjenci, jaki i lekarze.*

70% respondentów, którzy korzystali ze zdalnej wizyty uznała, że ma on taką samą wartość jak zwykła wizyta w gabinecie lekarskim. Częściej tego zdania były osoby korzystające z wizyt w ramach prywatnej służby zdrowia. 30% nie podziela tego zdania.

Ponad 60% osób, które uznały, że wizyta zdalna nie ma takiej samej wartości, jak stacjonarna, wskazało jako wadę brak możliwości prawidłowego zbadania przez lekarza. Co trzeci z tej grupy wskazał, że miał trudności z przekazaniem lekarzowi z czym ma problem.

51% badanych deklaruje, że skorzysta ze zdalnej wizyty po zakończeniu pandemii, ale prawie drugie tyle (49%) jest odmiennego zdania.

*Badanie przeprowadzone przez Procontent Communication w kwietniu 2020 r.