Zmiany klimatyczne w świadomości lekarzy – badania

Ekowizyta / Eko-Akademia / Eko-akademia / Zmiany klimatyczne w świadomości lekarzy – badania

Lekarze są ekspertami w sprawach zdrowia a tematy zanieczyszczenia powietrza i skutków zdrowotnych zmian klimatycznych stały się ostatnio bardzo modne w mass-mediach. Jak jednak pokazują badania przeprowadzone w Polsce zapracowani lekarze nie mają zwykle czasu, by śledzić doniesienia medialne, co skutkuje ich niedostateczną wiedzą w tej dziedzinie.

Za sprawą Internetu pacjenci mają dziś dostęp do szerokiej wiedzy. Spowodowało to niekiedy większą świadomość szkodliwości zdrowotnej smogu chorych niż lekarzy. To bardzo niebezpieczne zjawisko dla środowisk medycznych, które nie mogą utracić pozycji autorytetu w dziedzinie zdrowia. To od nich, a nie od dziennikarzy czy ekologów, chorzy powinni dowiedzieć się jak smog wpływa na ich zdrowie. Pacjenci często u lekarzy potwierdzają prawdziwość zasłyszanych w mediach informacji na ten temat.

Globalne ocieplenie stanowi wyzwanie dla współczesnego świata. Rodzi to także określone zadania dla środowisk medycznych. Powinny one dostrzegać zmiany epidemiologiczne w chorobach wektorowych, skutki zdrowotne upałów czy ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Potrzebna jest szybka poprawa sytuacji w tej dziedzinie i warto podjąć odpowiednie działania edukacyjne w tym zakresie. Bo to lekarze powinni być awangardą w krzewieniu wiedzy o wpływie zmian klimatu i smogu na zdrowie pacjentów.

dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka, z Katedry i Zakład Medycyny Rodzinnej, WUM, Przewodniczący Koalicji Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowego Powietrza