Gdzie można znaleźć węgiel?

Ekowizyta / Eko-Akademia / Eko-akademia / Gdzie można znaleźć węgiel?

Lasy uczestniczą w naturalnym obiegu węgla w przyrodzie – pochłaniają CO2 i wiążą pochodzący z niego węgiel w biomasie, ograniczając ilość gazów cieplarnianych w atmosferze oraz stabilizując klimat.  Węgiel magazynowany jest przez drzewo nie tylko w czasie jego życia. Produkty z drewna przechowują go w sobie przez cały okres istnienia, np.  meble, czy produkty krótkotrwałe, np. kartony.