Moc bioróżnorodności [odcinek 6]

Ekowizyta / Eko-Akademia / Eko-akademia / Moc bioróżnorodności [odcinek 6]
Majestic green beech forest in mist with fern on the ground, Herford, Germany

Przez dziesiątki lat gospodarczej eksploatacji nasze lasy w dużej mierze stały się monokulturami sosnowymi o bardzo ubogim runie leśnym. Razem z Fundacją Las na Zawsze sadzić będziemy różne rdzenne gatunki drzew (w ogromnej większości liściastych), krzewów i roślin runa leśnego, aby nasze lasy były bioróżnorodne, a przez to bardziej odporne na czynniki środowiskowe. W ten sposób zwiększamy bioróżnorodność danego obszaru, a z czasem przyległych terenów.

Dowiedź się więcej o mocy bioróżnorodności: