Płonie ognisko w lesie?

Ekowizyta / Eko-Akademia / Eko-akademia / Płonie ognisko w lesie?

Nie, a w każdym razie nie wszędzie. Zgodnie z prawem: „nie jest dopuszczalne rozniecanie ognia w lasach i na terenach śródleśnych, a także na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, a także w odległości 100 m od granicy lasów”.  Palić ognisko w miejscach wyznaczonych do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego (można znaleźć te informacje na stronie leśnictwa),

Nie wolno także palić papierosów na terenach leśnych. Można to robić jedynie na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi (np. parkingi).

Gdy zauważysz pożar oceń zagrożenie i zadzwoń niezwłocznie pod numer alarmowy 112.

Aktualne informacje na temat zagrożenia pożarowego są tutaj: http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/