Rodzaj lasu dla klimatu ma znaczenie

Ekowizyta / Eko-Akademia / Eko-akademia / Rodzaj lasu dla klimatu ma znaczenie

Większość lasów w Polsce to lasy sosnowe z bardzo ubogim runem leśnym. Stanowią 68% wszystkich lasów w Polsce. Najważniejsze dla klimatu i przyrody są jednak lasy zróżnicowane wiekowo i bioróżnorodne.

To właśnie takie lasy są dużo bardziej odporne na pożary, silne wiatry, czy gradację owadów, które niewątpliwie będą czekały nas w przyszłości. Lasy, a w szczególności te z bogatą warstwą podszytu, zatrzymują wodę, z którą Polska ma obecnie coraz większy problem. Obniżają także temperaturę i zwiększają wilgotność, tworząc korzystny mikroklimat.